02.03.2015

Η Ελληνική Εναλλακτική

Η Ελληνική Εναλλακτική
Στυλιανός Αρίστων, 11. Ανθεστηριών 2791 / 2. Μαρτίου 2015

CIMG7303 

Ως Ελληνισμός χαρακτηρίζεται ο αυτόχθονας ελληνικός πολιτισμός, συμπεριλαμβανομένου του αξιακού συστήματος, του έθους και της Θρησκείας του («πολυθεϊσμός»), όπως επίσης η εθνική συνείδηση των αρχαίων & μεσαιωνικών Ελλήνων. Συνεπώς, ο Ελληνισμός είναι ένας Εθνισμός. Ο όρος «Ελληνισμός» σημαίνει «των Ελλήνων [...]. ΙΙ. χρήση ενός καθαρού ελληνικού στιλ και ιδιώματος [...].» (H. Liddell, R. Scott: A Greek-English Lexicon, σ. 536, 9η έκδ., Νέα Υόρκη 1996). Κοντολογίς, Ελληνισμός λέγεται «ο ελληνικός τρόπος ζωής» (R. Horsley: Paul and Empire, σ. 206, Χάρισμπουργκ 1997).

Οι Έλληνες αποτελούν ένα Έθνος. Η λέξη «Έθνος» προέρχεται από την λέξη έθος («χαρακτήρας, συμπεριφορά, συνήθεια, έθιμο») και περιγράφει μια ομάδα ανθρώπων με κοινό έθος. Έλληνες είναι, επομένως, οι μετέχοντες του Ελληνικού έθους → γλώσσα, θρησκεία, τρόπος ζωής («Ομιλία, και τα ιερά των θεών και οι θυσίες που έχουμε κοινό, και η ομοιότητα του τρόπου ζωής μας», Ηρόδ., 8.144). Οι Έλληνες είναι πολυθεϊστές ή «Εθνικοί». Λατρεύουν το δικό τους ιδιαίτερο Πάνθεον. Η Ελληνική Θρησκεία είναι πολυθεϊστική-ανιμιστική κι έχει Μινωμυκηναϊκή προέλευση (E. James, Cult Of The Mother Goddess, Λονδίνο 1959). Ως Ελληνική Θρησκεία ορίζονται οι «θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων» (Εγκυκλ. Britannica: Greek Religion). Η ορθοπραξία και παλινόρθωση του ελληνικού πολιτισμού είναι τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των Εθνικών Ελλήνων, ανεξάρτητα από την φιλοσοφική σχολή, στην οποία ανήκουν.

Αποφεύγοντας ασάφειες, εξηγούμε ότι με «Ελληνισμό», με την αυθεντική σημασία του όρου, δεν εννοούμε την Ρωμιοσύνη (ελληνόφωνη χριστιανοσύνη), το Βυζάντιο ή την νεοελληνική υπηκοότητα, αλλά μόνο τον πολιτισμό, που προέρχεται από το ίδιο το Ελληνικό Έθνος (Εθνικός Ελληνισμός).

Κύριος στόχος ελληνικών εθνικών συλλογικοτήτων είναι η πλήρες αποκατάσταση και αυτονομία του ελληνικού Έθνους και η αναγνώριση της εθνοκτονίας του. Τόσο οι φορείς, όσο και ο ίδιος ο Ελληνισμός δεν ασχολείται με τις πολιτικές απόψεις, φιλοσοφικές προτιμήσεις ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό των μελών του. Δεν τον απασχολούν πολιτικά κόμματα και νεωτερικά δίπολα (εθνικισμός-διεθνισμός, καπιταλισμός-λενινισμός), διότι δεν συνάδουν με τις εθνικές θρησκείεςνεωτερικά δίπολα (εθνικισμός-διεθνισμός, καπιταλισμός-λενινισμός), διότι αυτά όλα είναι ξένα προς τις εθνικές θρησκείες. «Με τον όρο Εθνική Θρησκεία, εννοούμε μια θρησκεία, πνευματικότητα και κοσμολογία που στηρίζεται σταθερά στην παράδοση ενός συγκεκριμένου λαού. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν περιλαμβάνει τις σύγχρονες αποκρυφιστικές ή αριοσοφιστικές ... συγκριτιστικές νεο-θρησκείες» (ECER). Ο Ελληνισμός είναι μια εθνική θρησκεία, κοσμοθέαση και ένας τρόπος ζωής• μια αυθεντική εναλλακτική απέναντι στην «Δύση»[1], την «Ανατολή»[2] και Ρωμιοσύνη[3].
_
1) Κοινοβουλευτισμός, Εθνικισμός, Χριστιανισμός, Αποκρυφισμός
2) Μυστικισμός, Ερμητισμός, Σωτηριολογία, δυϊσμός, Μοναχισμός
3) Βυζάντιο, φυλετισμός, Αρχαιοκεντρισμός, «Ελληνοχριστιανισμός»