16.02.2015

Βιβλιοκριτική – ΥΣΕΕ: “Ελληνική Εθνική Θρησκεία, Θεολογία και Πράξις”

Ύπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών: Ελληνική Εθνική Θρησκεία, Θεολογία και Πράξις, Αθήνα 2012. Βιβλιοκριτική: Στυλιανός Αρίστων Βαθμολογία: 5/5
Ελληνική Εθνική Θρησκεία, Θεολογία και Πράξις
Ελληνική Εθνική Θρησκεία, Θεολογία και Πράξις (© ΥΣΕΕ)


Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο του ΥΣΕΕ. Οι σελίδες είναι λιγοστές, αλλά οι Πληροφορίες καλές. Αρχινάει με μια Εισαγωγή, στην οποία καταγράφεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική Θρησκεία στο σύγχρονο ρωμαίικο κράτος. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωριστεί νομικά, και το ΥΣΕΕ καταγγέλνει ουσιαστικά το κράτος που σκιάζεται από την ορθόδοξη θεοκρατία. Πληροφορεί για τα είδη θρησκειών που υπάρχουν, φυσικές ή εθνικές θρησκείες και ιδρυμένες, και για τις όντως σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Οι πρώτες αναπτύχθηκαν παράλληλα με τα έθνη τους, οι τελευταίες ιδρύθηκαν σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή από προφήτες στους οποίους “μίλησε” ή “αποκαλύφθηκε” ο θεός τους. Ανάλογα με την Πολυμορφία της βιόσφαιρας είναι και η εθνόσφαιρα, όπου το κάθε έθνος έχει το δικό του πατροπαράδοτο έθος και την δική του λατρεία.
Το ΥΣΕΕ εξηγεί, ότι αυτή είναι η φυσική κατάσταση, η οποία βεβαίως ταράχθηκε από τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, που με τις εθνικές παραδόσεις, έσβησαν και τα έθνη τους. Συνεχίζει με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής θρησκείας για να περάσει στην απλή παρουσίαση της ελληνικής κοσμοθέασης, με έντονη έμφαση στον Υλοζωϊσμό της: Όντως Ον, Κόσμος, Θεοί, Άνθρωπος, Ζωή, Σκοπός του ανθρώπινου βίου, Αρετή, Θάνατος και Ψυχή. Το κείμενο είναι απλά γραμμένο, εμπλουτισμένο με σημειώσεις και σαφές. Ακολουθεί μια Εισαγωγή στην πρακτική Ευσέβεια, στο νόημα των βωμών και αγαλμάτων. Αναφέρονται επίσης και οι ετήσιες γιορτές, όπως τις γιορτάζει το ΥΣΕΕ ευθυγραμμισμένες με την σημερινή πραγματικότητα, όπως λέει. Στο τέλος παρουσιάζονται τα βασικά τυπικά της δημόσιας και οικιακής λατρείας, συμβουλές και ιδέες για το στήσιμο βωμών και τυπικά για την Ονοματοδοσία, τον Γάμο και την Κήδευση. Εν τέλη αποτελεί το κείμενο μια χρήσιμη εισαγωγή στον Εθνικό Ελληνισμό από την σκοπιά του ΥΣΕΕ.